Standar Kualifikasi Lulusan

Al Kautsar Boarding School

Kualifikasi Lulusan

  1. Insyaallah Bermanhaj Ahlussunnah wal jamaah.
  2. Terbiasa Menghafal Qur’an.
  3. Terbiasa Berbahasa Arab.
  4. Terbiasa Hidup Bersih dan teratur.
  5. Terbiasa Berkata baik.